വിയറ്റ്നാം അറിഞ്ഞതും അനുഭവിച്ചതും - വായനാനുഭവം

അവസാന പേജിലെ കടപ്പാടിൽ ശശി കുമാർ  സി (ഗ്രന്ഥകാരൻ കുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് " എന്റെ വിയറ്റ്നാം യാത്രാനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടാൻ ധാരാളം ആളുകള് കാണും, അതിനാൽ  അത് പുസ്തകമായി ഭവിക്കനമെന്നു ഒരുപാടാളുകൾ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്"സത്യത്തിൽ ആ പങ്കുകാറിൽ ഒരാള് ഞാൻ ആയതു നിമിത്തം മാത്രമാണ് . വിയറ്റ്നാം അറിഞ്ഞതും അനുഭവിച്ചതും  എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കണ്ണുടക്കാനും കയ്യിലെടുക്കാനും  കാരണം പുസ്തകത്തിന്റെ പേരിലെ പുതുമയും അതിന്റെ  മുഖ ചിത്രവുമാണ്.  വിയറ്റ്നാമിനെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും കേട്ടതും അറിഞ്ഞതും ദാരുണമായ യുദ്ധ ചിത്രങ്ങളോടെയാണ്. അതുകൊണ്ടാവാം വിയറ്റ്നാം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തുരങ്ക യുദ്ധങ്ങൾ മാത്രം ഓർമ  വന്നിരുന്നത്. അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ പലതുമാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ  മുഖ ചിത്രം എന്നോട് സംവദിച്ചത്. ആ സംവേദന ശേഷിയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ വിജയം എന്ന് തോന്നുന്നു.ലളിതവും രസകരവുമായ ഈ സംവേദന ശൈലി പുസ്തകത്തിന്റെ മുഴു നീളെ വായനക്കാരൻ  അനുഭവിക്കാനാവും .

യൂറോപ്പും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളും പലപ്പോഴായി അധികമായി യാത്ര ചെയ്യപ്പെടുകയും ആ യാത്രകൾ വിവരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പലതും വായിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യതിരിക്തമായി വിയറ്റ്നാമിന്റെ സംസ്കാരം , ചരിത്രം, വിയറ്റ്നാമിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇവയെല്ലാം നേരിൽ അറിയുകയുമാണ്  വിയറ്റ്നാം യാത്രയിലൂടെ ഉദേശിച്ചത്  എന്ന് രണ്ടാമത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ അറിയാനുള്ള ആകാംഷ തന്നെയാണ് ഒരു വായനക്കാരി എന്ന നിലയിൽ എന്നെ പുസ്തകം മുഴുവൻ വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകവും.

പുസ്തകം പുരോഗമിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസത്തെയും ചെറുതും വലുതുമായ വിവരങ്ങളിലൂടെയാണ്. താൻ ഇടപഴകുന്ന വ്യക്തികളെ , കാണുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ , ഭാഷ, വസ്ത്രം, ഭക്ഷണം എന്ന് തുടങ്ങി സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം, സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ , സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം എന്നിവയിലൂടെ വിവരണം പുരോഗമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ  വിവരങ്ങളൊക്കെയും  സാധാരണക്കാരന്റെ വായനാസ്വദന  തലത്തിൽ നിന്ന് വഴുതി പോവുന്നില്ലെന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.
വിവരണങ്ങൾ  ഒന്നും തന്നെ ഗ്രന്ഥകാരന്റെ മുൻ ധാരണകളോടെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്നതാണ് എനിക്ക്  തോന്നിയ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയും കേരളവുമായി  താരതമ്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ നല്ലതാണെന്ന ഒരു വിലയിരുത്തലി ലേക്ക് ഗ്രന്ഥകാരൻ എത്തിച്ചേരുന്നില്ല. തന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെയോ മൂല്യബോധ്യതെയോ വസ്തുതകളുമായി കൂട്ടിക്കലർത്താതെ നിഷ്പക്ഷവും തുറന്ന മനസ്സോടും കൂടി കാര്യങ്ങളെ നോക്കി ക്കാണുകയും , വിശകലനം ചെയ്യുകയും വിവരിക്കുകയും ചെയ്യ്തിരിക്കുന്നു,

ഓരോ സ്ഥലവും സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറുതും  വലുതുമായ ചരിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും വിവരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രന്ഥകാരൻ. എന്നാൽ  ചരിത്രം പറയുന്നതിന്റെ വിരസത ഒട്ടു തന്നെ ഇല്ലതാനും. കഥ പറയും പോലെ ചരിത്രം  പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു.കണക്കുകളുടെയും വർഷങ്ങളുടെയും  തിയതികളുടെയും ആധിക്യമില്ലാത്തത് ആസ്വദനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. തുരങ്ക ങ്ങളെ കുറിച്ചും തുരങ്ക യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും തരുന്ന വിവരണങ്ങൾ വായനക്കാരി എന്ന നിലക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ അറിവുകളാണ് തരുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നൽകിയ  ചിത്രങ്ങൾ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്ന തോന്നൽ  ഉണ്ടാക്കി 
പഗോഡ കളുടെ അമിതമായ വിവരണം ചില സമയങ്ങിൽ വിരസ്തയിലേക്ക് കൊണ്ട് പോവുന്നുണ്ട്.ഓരോ പഗോഡ ക്ക് പിന്നിലെയും ചെറുതോ വലുതോ ആയ ചരിത്രങ്ങൾക്കുപരിയായി  ആകർഷ ണീ യമായ ഒന്നും തന്നെ ആ വിവരങ്ങളിൽ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ പഗോഡ കളുടെ വിവരണങ്ങളിൽ ഒതുക്കി കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങളും കൊടുത്തി രുന്നെങ്കിൽ ആ വിരസത ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു.
ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് ഊളിയിടുന്ന പോലെതന്നെ വർത്തമാന കാലത്തെ തൊട്ടറിയുന്നുമുണ്ട്  എഴുത്തുകാരൻ .വിയറ്റ്നാമിൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചലനങ്ങൾ  എന്നിവയെല്ലാം വിവരിക്കുന്നതോട് കൂടി തന്നെ അവിടുത്തെ ജിവിത രീതിയും പകർത്തുന്നുണ്ട്. വിവാഹവും കച്ചവടവും ഭക്ഷണ വസ്ത്ര രീതികളു മെ ല്ലാം വിവരിക്കുന്ന ലേഖകൻ  പക്ഷെ വിദ്യഭ്യാസ മേഖലകളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് വിരളം.

2012 ജൂലൈയിലെ ഡി സി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകം ഗ്രന്ഥകാരനായ ശശി കുമാർ സി യുടെ ആദ്യ സംരഭമാണ്. കേരള സർവകാല യിൽ നിന്നും ഡപ്പുട്ടി രാജിസ്ട്രായി വിരമിച്ച ഇദ്ദേഹം യാത്ര പ്രേമിയാണെന്ന് കൊണ്ടും, ഒരു സാമാന്യ വായനക്കാരനെ തന്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ സഹ യാത്രികൻ കഴിവുള്ള ഒരെഴുതുകരനാ ണെന്നും എന്നത് കൊണ്ടും നടത്തിയ മറ്റു യാത്രകളുടെ യാത്ര വിവരണം ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു..

Comments

  1. നന്ദി, പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന്....

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts